Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S)

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: 

x squared space plus space y squared space plus space z to the power of 2 space end exponent minus space 2 x space minus space 2 y space minus space 4 z space plus space 50 over 9 space equals space 0 

Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S)

  1. I(1;1;2) và R = 2 over 3

  2. I(-1;-1;-2) và R = 2 over 3

  3. I(1;1;2) và R = 4 over 9

  4. I(-1;-1;-2) và R = 4 over 9

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tọa độ tâm I(1;1;2)và bán kính R =

Tọa độ tâm I(1;1;2) và bán kính 

R = square root of 1 squared space plus space 1 squared space plus space 2 squared space minus space 50 over 9 end root equals 2 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M(0;2;−1) và vuông góc với đường thẳng 1 x ​ = 1 y ​ = 2 z − 1 ​ là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG