Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( − 2 ; − 1 ; 3 ) . Tìm phương trình mặt phẳng đi qua các điểm lầnlượt là hình chiếu của điểm M lên các trục tọa độ.

Trong không gian Oxyz, cho điểm  Tìm phương trình mặt phẳng đi qua các điểm lần lượt là hình chiếu của điểm M lên các trục tọa độ.

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz ,cho hai đường thẳng d 1 ​ : − 1 x − 3 ​ = − 3 y − 3 ​ = 1 z + 1 ​ ; d 2 ​ : 1 x − 2 ​ = − 1 y + 2 ​ = 2 z − 2 ​ Viết phương trình tham số của phân giác góc nhọn ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG