Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho điểm I ( 2 ; 3 ; 4 ) v a ˋ A ( 1 ; 2 ; 3 ) .Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua A có phương trình là:

Trong không gian Oxyz cho điểm . Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua A có phương trình là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Phương trình mặt cầu tâm I ( a ; b ; c ) và bán kính R: ( x − a ) 2 + ( y − b ) 2 + ( z − c ) 2 = R 2 Cách giải: Mặt cầu tâm I đi qua A ⇒ I A = R ⇔ R = ( 1 − 2 ) 2 + ( 2 − 3 ) 2 + ( 3 − 4 ) 2 ​ = 3 ​ ⇒ ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y − 3 ) 2 + ( z − 4 ) 2 = 3

Đáp án D

Phương pháp:
Phương trình mặt cầu tâm  và bán kính R: 
Cách giải:
Mặt cầu tâm I đi qua 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG