Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho điểm M (3;2;1). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là

Trong không gian Oxyz, cho điểm M (3;2;1). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là

  1. 3x+2y+z-14=0

  2. x+y+z-6=0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. M là trực tâm của tam giác ABC nên OM vuông góc với (P). (P) đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến OM nên có phương trình: 3x+2y+z-14=0.

Chọn A.

M là trực tâm của tam giác ABC nên OM vuông góc với (P).

(P) đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến nên có phương trình: 3x+2y+z-14=0.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm M (2;−1;3) và mặt phẳng ( P ) : 3 x − 2 y + z + 1 = 0 . Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG