Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm A ( 3 ; − 1 ; 1 ) . Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz)là điểm

 

Trong không gian Oxyz , cho điểm .  Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) Mặt phẳng ( O yz ) : x = 0 có VTPT n = ( 1 ; 0 ; 0 ) Đường thẳng AH qua A ( 3 ; − 1 ; 1 ) và vuông góc với (Oyz) nên nhận n = ( 1 ; 0 ; 0 ) làm VTCP

Đáp án B

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz)

Mặt phẳng  có VTPT 

Đường thẳng AH qua  và vuông góc với (Oyz) nên nhận  làm VTCP

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , A B = a , A C = 2 a . Cạnh bên S A = 3 ​ a vuông góc với đáy. Côsin góc giữa hai mặt phẳng ( S A C ) và ( SBC ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG