Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm A(3;-1;1) . Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

Trong không gian Oxyz , cho điểm A(3;-1;1). Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng (Oyz) , ta giữ lại các thành phần tung độ và cao độ nên hình chiếu của A(3;-1;1) lên (Oyz) là điểm N ( 0 ; − 1 ; 1 ) Chọn B

Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng (Oyz), ta giữ lại các thành phần tung độ và cao độ nên hình chiếu của A(3;-1;1) lên (Oyz) là điểm

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;5),B(1;4;3),C(5;2;1). Gọi M là điểm trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) sao cho biểu thức T = M A 2 + M B 2 + M C 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG