Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 0; 1)và hai mặt phẳng (P): x - y + 2z -1 = 0 và (Q): 3x + y +z +1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q).

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 0; 1) và hai mặt phẳng (P): x - y + 2z -1 = 0 và (Q): 3x + y + z +1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis đi qua A và vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q).

  1. left parenthesis alpha right parenthesis: - 3x + 5y - 4z + 10 = 0

  2. left parenthesis alpha right parenthesis: - 3x - 5y - 4z + 10 = 0

  3. left parenthesis alpha right parenthesis: x - 5y + 2z - 4 = 0

  4. left parenthesis alpha right parenthesis: x + 5y + 2z - 4 = 0

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

VTPT của hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt là và Suy ra . Theo đề suy ra chọn VTPT của mặt phẳng là PMP: : x + 5y + 2z - 4 = 0

VTPT của hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt là stack n subscript P with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon space minus 1 semicolon space 2 right parenthesis và stack n subscript Q with rightwards arrow on top equals left parenthesis 3 semicolon space minus 1 semicolon space 1 right parenthesis

Suy ra stack n subscript P with rightwards arrow on top logical and stack n subscript Q with rightwards arrow on top equals space left parenthesis 1 semicolon space 5 semicolon space 2 right parenthesis. Theo đề suy ra chọn VTPT của mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis là stack n subscript alpha with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon space 5 semicolon space 2 right parenthesis

PMP: left parenthesis alpha right parenthesis: x + 5y + 2z - 4 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm M (1; -2;2) và mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 3 z + 1 = 0 . Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG