Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm I ( 1 ; − 1 ; 1 ) v a ˋ A ( 1 ; 2 ; 1 ) . Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm . Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì mặt cầu (S)có tâm I (1;-1;1 )và đi qua A(1;2;1)nên mặt cầu (S)có tâm I (1;1;1 ) và có bán kính là R = I A = 9 ​ Suy ra phương trình mặt cầu ( S ) là: ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 9

Đáp án B

Vì mặt cầu (S) có tâm I (1;-1;1 ) và đi qua A(1;2;1) nên mặt cầu (S) có tâm I (1;1;1 ) và có bán kính là 
Suy ra phương trình mặt cầu là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ′ B ′ C ′ D ′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG