Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A ( 2 ; 2 ; 1 ) , B ( − 3 8 ​ ; 3 4 ​ ; 3 8 ​ ) .Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB)có phương trình là

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm . Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) có phương trình là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình là 1 x + 1 ​ = − 2 y − 3 ​ = 2 z + 1 ​ . Đáp án A thỏa bài toán

Đáp án A

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình là . Đáp án A thỏa  bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ a = ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG