Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho hai điểm M (2;-1;7), N(4;5;-2) . Đường thẳng MN cắt mặt phẳng (Oyz) tại P . Tọa độ điểm P là:

Trong không gian Oxyz cho hai điểm M (2;-1;7), N(4;5;-2). Đường thẳng MN cắt mặt phẳng    (Oyz) tại P. Tọa độ điểm P là:

  1. (0;-7;16)

  2. (0;7;-16)

  3. (0;-5;12)

  4. (0;5;-12)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.(0;-7;16)

ĐÁP ÁN A. (0;-7;16) 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định tham số p, tọa độ đỉnh, tiêu điểm và phương trình đường chuẩn parabol : x 2 − 2 x + 8 y + 17 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG