Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A ( − 2 ; − 1 ; 3 ) v a ˋ B ( 0 ; 3 ; 1 ) .Gọi ( α ) là mặt phẳng trung trực của AB . Một vectơ pháp tuyến của ( α ) có tọa độ là

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm . Gọi  là mặt phẳng trung trực của AB . Một vectơ pháp tuyến của  có tọa độ là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì ( α ) là mặt phẳng trung trực của AB nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( α ) là : n α ​ ​ ​ = A B = ( 2 ; 4 ; − 2 ) = 2 ( 1 ; 2 ; − 1 ) ,từ đây ta suy ra n 1 ​ ​ = ( 1 ; 2 ; − 1 ) là một vectơ pháp tuyến của ( α )

Đáp án B

 là mặt phẳng trung trực của AB nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là :

, từ đây ta suy ra  là một vectơ pháp tuyến của 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG