Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A (10 ; 6 ; -2 ) , B ( 5 ; 1- ; 9 ) và mặt phẳng . Điểm M di động trên mặt phẳng sao cho MA , MB luôn tạo với các góc bằng nhau. Biết rằng M luôn thuộc một đường tròn cố định. Hoành độ của tâm đường tròn bằng

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A (10 ; 6 ; -2 ) , B ( 5 ; 1- ; 9 ) và mặt phẳng begin mathsize 16px style open parentheses alpha close parentheses colon 2 x plus 2 y plus z minus 12 equals 0 end style . Điểm M di động trên mặt phẳng open parentheses alpha close parentheses sao cho MA , MB  luôn tạo với open parentheses alpha close parentheses các góc bằng nhau. Biết rằng M luôn thuộc một đường tròn left parenthesis omega right parenthesis cố định. Hoành độ của tâm đường tròn left parenthesis omega right parenthesis bằng

  1. - 4 

  2. 9 over 2

  3. 10

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải 
Chọn C 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bằng .Các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AA' , BB' .CC' sao cho . Tính thể tích V của khối đa diện ABCMNP

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG