Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Tính thể tích V tứ diện ABCD

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Tính thể tích V tứ diện ABCD 

  1. 30

  2. 40

  3. 50

  4. 60

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có thể tích . Gọi lần lượt là trung điểm của . Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG