Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ . Tìm tọa độ

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon minus 1 semicolon 2 right parenthesis comma space b with rightwards arrow on top equals left parenthesis 3 semicolon 0 semicolon 1 right parenthesis comma c with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 4 semicolon 1 semicolon minus 1 right parenthesis. Tìm tọa độ m with rightwards arrow on top equals 3 a with rightwards arrow on top minus 2 b with rightwards arrow on top plus c

  1. m with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 4 semicolon 2 semicolon 3 right parenthesis

  2. m with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 4 semicolon minus 2 semicolon 3 right parenthesis

  3. m with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 4 semicolon minus 2 semicolon minus 3 right parenthesis

  4. m with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 4 semicolon 2 semicolon minus 3 right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng và Vị trí tương đối của và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG