Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho ba véc tơ a ( 5 ; 7 ; 2 ) , b ( 3 ; 0 ; 4 ) , c ( − 6 ; 1 ; − 1 ) . Hãy tìm véc tơ n = 3 a − 2 b + c .

Trong không gian Oxyz, cho ba véc tơ . Hãy tìm véc tơ .

  1.  = (3;22;-3)

  2.  = (-3;22;3)

  3. = (3; -22; 3)

  4. = (3;-22;-3)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. n = (3;22;-3)

ĐÁP ÁN A.  = (3;22;-3) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y − 4 z = 0 , đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 1 ​ = 1 z − 3 ​ và điểm A(1;3;1) thuộc mặt phẳng (P) . Gọi △ là đường thẳng đi qua A nằm trong mặt p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG