Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho 2 véc tơ a = ( 1 ; − 5 ; 2 ) , b = ( 2 ; − 4 ; 0 ) . Tính tích vô hướng của 2 véc tơ a và b .

Trong không gian Oxyz, cho 2 véc tơ .  Tính tích vô hướng của 2 véc tơ   và .

  1. = - 22

  2. = ​​​​​​​ 22

  3. =  11

  4. = ​​​​​​​- 11

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. a b = ​​​​​​​ 22 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN B.   = ​​​​​​​ 22

​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm và đường thẳng . Điểm trên sao cho là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG