Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxy cho ba vecto a = ( 2 ; − 5 ; 3 ) , b = ( 0 ; 2 ; − 1 ) , c = ( 1 ; 7 ; 2 ) . Tọa độ của vecto u = 4 a − 3 b ​ + 3 c là:

Trong không gian Oxy cho ba vecto . Tọa độ của vecto  là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. u = ( 11 , 3 1 ​ , 3 55 ​ )

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Tim t ọ a độ giao đ i ể m c ủ a đườ ng th ẳ ng với mặt phẳng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG