Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là: 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Theo lý thuyết ta có phương trình mặt phẳng ( O x z ) là: y = 0

Đáp án C

Theo lý thuyết ta có phương trình mặt phẳng  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho hai điểm A ( 0 ; − 1 ; − 1 ) , B ( − 1 ; − 3 ; 1 ) Giả sử C , D là hai điểm di động trên mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 sao cho C D = 4 và A ,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG