Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , Mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng : có phương trình là:

Trong không gian , Mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng :  có phương trình là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu cần tìm có bán kính là: . Phương trình mặt cầu là: .

Mặt cầu  cần tìm có bán kính là: .

Phương trình mặt cầu  là: .

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho và mặt cầu . Đường thẳng và mặt cầu có bao nhiêu điểm chung?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG