Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian điểm thuộc trục và cách đều hai mặt phẳng và có tọa độ là

Trong không gian điểm  thuộc trục  và cách đều hai mặt phẳng  và  có tọa độ là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho hai điểm và . Mặt phẳng qua đồng thời chắn trên các nửa trục dương các đoạn thẳng bằng nhau. có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG