Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian điểm thuộc trục và cách đều hai mặt phẳng và có tọa độ là

Trong không gian điểm  thuộc trục  và cách đều hai mặt phẳng  và  có tọa độ là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai điểm và mặt phẳng qua sao cho cắt tại nằm giữa Giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG