Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2y - 2z - 1 = 0 và điểm B = ( 2; −1; 1). Gọi d là đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) sao cho d vuông góc với đường thẳng OB và cắt trục tọa độ Ox. Phương trình đường thẳng d là

 

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2y - 2z - 1 = 0 và điểm B = ( 2; −1; 1). Gọi d là đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) sao cho d vuông góc với đường thẳng OB và cắt trục tọa độ Ox. Phương trình đường thẳng d là

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

VTCP của đường thẳng d được xác định là u = [ n ( P ) ​ ​ , OB ] = ( 0 ; − 5 ; − 5 ) Đường thẳng d cắt Ox tại giao điểm của (P) với trục Ox là điểm A = (P) ∩ (Ox) = ( 1; 0; 0) Từ VTCP và điểm đi qua của đường thẳng d, ta suy ra chọn đáp án A

VTCP của đường thẳng d được xác định là 

Đường thẳng d cắt Ox tại giao điểm của (P) với trục Ox là điểm A = (P)   (Ox) = ( 1; 0; 0)

Từ VTCP và điểm đi qua của đường thẳng d, ta suy ra chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; SA = a và vuông góc với (ABC). Góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SBC) là φ . Khi đó tan φ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG