Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng △ : 1 x − 2 ​ = − 2 y + 1 ​ = − 1 z ​ và mặt phẳng ( P ) : x + y + z − 3 = 0 .Gọi I là giao điểm của △ và (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI Vuông góc với △ và M I = 4 14 ​

Trong không gian hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng . Gọi I là giao điểm của và (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI Vuông góc với và 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ: { 1 x − 2 ​ = − 2 y + 1 ​ = − 1 z ​ x + y + z − 3 = 0 ​ ⇒ I ( 1 ; 1 ; 1 ) Gọi M ( a ; b ; c ) , ta có: M ∈ ( P ) , M I ⊥ △ , M I = 4 14 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a + b + c − 3 = 0 a − 2 b − c + 2 = 0 ( a − 1 ) 2 + ( b − 1 ) 2 + ( c − 1 ) 2 = 224 ​ Giải hệ ta được M ( 5 ; 9 ; − 11 ) , M ( − 3 ; − 7 ; − 13 )

Đáp án C

Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ: 

Gọi , ta có:

Giải hệ ta được 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG