Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và hai đường thẳng . Phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với d 1 và d 2 là:

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và hai đường thẳng d subscript 1 colon fraction numerator x minus 2 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y plus 2 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 1 end fraction comma space d subscript 2 colon fraction numerator x minus 1 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z plus 1 over denominator 1 end fraction. Phương trình đường thẳng increment đi qua A, vuông góc với d1 và d2 là:

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals 2 plus t end cell row cell z equals 3 minus t end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus t end cell row cell y equals 1 plus 3 t end cell row cell z equals 3 plus 5 t end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals 2 plus 2 t end cell row cell z equals 3 minus t end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals 2 plus 3 t end cell row cell z equals 3 minus 5 t end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho các điểm A, B, C theo thứ tự thuộc các tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một sao cho OA=a (a>0), OB=a 2 ​ , OC=c(c>0). Gọi D là đỉnh đói diện với O của hình chữ nhậ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG