Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(3;0;-5) .Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(3;0;-5).Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

  1. x + y - 2z - 3 =0

  2. x - y + 2z - 17 = 0 

  3. x - y - 2z - 7 =0 

  4. x + y +2z-5=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x - y - 2z - 7 =0

ĐÁP ÁN C. x - y - 2z - 7 =0  

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có AB = 6 ; CD = 8 . Cắt tứ diện bởi một mặt phẳng song song với AB , CD để thiết diện thu được là một hình thoi. Cạnh của hình thoi đó bằng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG