Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1) và mặt phẳng (p): 2x - y - z +3 =0 . Đường thẳng d đi qua A , cắt trục Ox và song song mặt phẳng (P) có tọa độ của VTCP là

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1) và mặt phẳng (p): 2x - y - z +3 =0 . Đường thẳng d đi qua A , cắt trục Ox và song song mặt phẳng    (P) có tọa độ của VTCP là

  1. (1;4;-2)

  2. (1;-4;2)

  3. (-1;-4;2)

  4. (-1;4;2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.(-1;-4;2)

ĐÁP ÁN C. (-1;-4;2) 

8

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 mặt phẳng ( P ) : 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( Q ) : ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) − 10 = 0 . Tìm giá trị thực của m để mặt phẳng (P) vuông góc với mặt...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG