Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho và . Với giá trị nào của thì hai mặt phẳng vuông góc:

Trong không gian , cho  

. Với giá trị nào của  thì hai mặt phẳng vuông góc:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai mặt phẳng lần lượt có các VTPT là: Để hai mặt phẳng vuông góc thì:

Hai mặt phẳng lần lượt có các VTPT là:

 

Để hai mặt phẳng vuông góc thì:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho tam giác với , và . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG