Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho đường thẳng và đường thẳng . Phát biểu đúng :

Trong không gian cho đường thẳng  

và đường thẳng .

Phát biểu đúng:

  1. Hai đường thẳng vuông góc.

  2. Hai đường thẳng trùng nhau.

  3. Hai đường thẳng song song.

  4.  Hai đường thẳng cắt nhau.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng và điểm Đường thẳng và điểm Ta có: . Mà vì: Từ đó suy ra hai đường thẳng song song.

Đường thẳng  và điểm

Đường thẳng  và điểm

Ta có: .

 vì:

Từ đó suy ra hai đường thẳng song song.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho tam giác với , và . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG