Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho đường thẳng và mặt phẳng . Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng

Trong không gian , cho đường thẳng  và mặt phẳng . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng có vectơ chỉ phương là và mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là . Ta có . Suy ra góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là  và mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến là .

Ta có .

Suy ra góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng có phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG