Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho đường thẳng △ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với △ ?

Trong không gian cho đường thẳng  và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với   ?

  1. 1

  2. 3

  3. Vô số

  4. 2

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Vô số

Đáp án đúng là C.

Vô số

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. Có cạnh AB = a .Góc giữa SB và mặt đáy là Thể tích hình chóp là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG