Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho mặt phẳng phẳng và đường thẳng . Biết điểm là điểm nằm trên đường thẳng và cách một khoảng bằng 1. Tính tổng

Trong không gian , cho mặt phẳng phẳng  và đường thẳng . Biết điểm   là điểm nằm trên đường thẳng  và cách  một khoảng bằng 1. Tính tổng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Gọi Mà Vì Vậy .

Ta có

Gọi

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt cầu tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG