Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và . Tính .

Trong không gian , cho mặt phẳng  đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Tính .

  1. .

  2. .        

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là . Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là . Do hai vectơ và không cùng phương nên hai mặt phẳng và cắt nhau. Gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng và . Ta có đường thẳng đi qua hai điểm và . Do mặt phẳng đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và nên . . .

Ta có mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

Do hai vectơ  và  không cùng phương nên hai mặt phẳng  và  cắt nhau.

Gọi  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và .

Ta có đường thẳng  đi qua hai điểm  và .

Do mặt phẳng  đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng  và  nên  

...

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , viết phương trình mặt phẳng chứa hai điểm và song song với trục .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG