Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt cầu tại

Trong không gian , cho mặt cầu có tâm  và đi qua điểm . Mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt cầu tại

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vì mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại nên vecto vuông góc với mặt phẳng. Suy ra là VTPT của mặt phẳng. Vậy phương trình mặt phẳng đi qua nhận là VTPT:

Ta có:

Vì mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại  nên vecto  vuông góc với mặt phẳng.

Suy ra  là VTPT của mặt phẳng.

Vậy phương trình mặt phẳng đi qua  nhận  là VTPT:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho tam giác với , và . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG