Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho điểm và . Phương trình mặt cầu có đường kính là

 Trong không gian , cho điểm  và . Phương trình mặt cầu có đường kính  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu đường kính có tâm , bán kính . Phương trình mặt cầu cần tìm là .

Mặt cầu đường kính  có tâm , bán kính . Phương trình mặt cầu cần tìm là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với mặt phẳng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG