Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho điểm và đường thẳng . Gọi là mặt phẳng chứa sao cho khoảng cách từ đến lớn nhất. Tọa độ một vectơ pháp tuyến của là

Trong không gian , cho điểm  và đường thẳng . Gọi  là mặt phẳng chứa  sao cho khoảng cách từ  đến  lớn nhất. Tọa độ một vectơ pháp tuyến của  là

  1. .

  2. .

  3. .        

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi lần lượt là hình chiếu của trên và . Khi đó, ta có: . Nên lớn nhất khi nên là một vectơ pháp tuyến của . Phương trình mặt phẳng qua và vuông góc với là: . nên .

Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên  và .

Khi đó, ta có: .

Nên  lớn nhất khi   nên  là một vectơ pháp tuyến của .

Phương trình mặt phẳng  qua  và vuông góc với  là: .

 nên  

.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho điểm . Phương trình mặt cầu tâm tiếp xúc với là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG