Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho điểm đường thẳng và mặt phẳng Điểm thuộc mặt phẳng thoả mãn đường thẳng vuông góc và cắt đường thẳng Tọa độ điểm là

Trong không gian  cho điểm đường thẳng  và mặt phẳng  Điểm  thuộc mặt phẳng  thoả mãn đường thẳng  vuông góc và cắt đường thẳng  Tọa độ điểm  là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Ta có: Vậy

Gọi

Ta có:

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai đường thẳng Đường thẳng đi qua cắt lần lượt tại Tỉ số bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG