Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian, cho hai đường thẳng I, vuông góc và cắt nhau tại O. Hình tròn xoay khi quay đường thẳng l quanh trục là:

Trong không gian, cho hai đường thẳng I, increment vuông góc và cắt nhau tại O. Hình tròn xoay khi quay đường thẳng l quanh trục increment là:

  1. Mặt phẳng

  2. Mặt trụ tròn xoay

  3. Mặt cầu

  4. Đường thẳng

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.Mặt phẳng Khi quay đường thẳng l quanh trục ta được một mặt phẳng.

Đáp án đúng là A. Mặt phẳng

Khi quay đường thẳng l quanh trục increment ta được một mặt phẳng.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG