Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz ,cho hai điểm I ( 1 ; 1 ; 1 ) và A ( 1 ; 2 ; 3 ) .Phương trình của mặt cầu tâm I và đi qua A là

Trong không gian , cho hai điểm  và. Phương trình của mặt cầu tâm và đi qua
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Mặt cầu tâm I ( 1 ; 1 ; 1 ) , bán kính r = I A = 5 ​ , có phương trình: ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 5

Đáp án B

Mặt cầu tâm , bán kính , có phương trình: 

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố thì ( p 3 p 2 ​ ) ≡ ( p 2 p ​ ) ( m o d p 7 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG