Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hai điểm và . Mặt phẳng qua đồng thời chắn trên các nửa trục dương các đoạn thẳng bằng nhau. có phương trình là:

Trong không gian  cho hai điểm  và . Mặt phẳng  qua  đồng thời chắn trên các nửa trục dương  các đoạn thẳng bằng nhau.  có phương trình là:

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử mặt phẳng chắn lần lượt tại ; với . Mặt phẳng qua có phương trình. . Mặt khác qua nên ta có . do đó .

Giả sử mặt phẳng  chắn  lần lượt tại ;với .

Mặt phẳng  qua  có phương trình.

.

Mặt khác  qua  nên ta có . do đó .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai mặt phẳng ; . Vị trí tương đối của là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG