Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng có phương trình là:

Trong không gian , cho hai điểm  và . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  có phương trình là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trung điểm của đoạn là . Ta có là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của . Mặt phẳng trung trực của đoạn có phương trình là . Chọn B.

Trung điểm của đoạn  là .

Ta có  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của .

Mặt phẳng trung trực của đoạn  có phương trình là

.

Chọn B.

5

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ tang của góc giữa hai mặt phẳng và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG