Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hai điểm và mặt cầu có phương trình . Mặt phẳng đi qua điểm và tiếp xúc với mặt cầu sao cho khoảng cách từ đến mặt phẳng lớn nhất. Giá trị của khi đó

Trong không gian  cho hai điểm  và mặt cầu  có phương trình . Mặt phẳng  đi qua điểm  và tiếp xúc với mặt cầu  sao cho khoảng cách từ  đến mặt phẳng  lớn nhất. Giá trị của  khi đó

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 1

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên Do tiếp xúc mặt cầu nên . Ta có: Dấu xảy ra khi và chỉ khi Vậy khi .

 nên

Do  tiếp xúc mặt cầu  nên .

Ta có:

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi

Vậy khi .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG