Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hai điểm , Phương trình mặt phẳng đi qua và tạo với mặt phẳng một góc thỏa mãn là

Trong không gian  cho hai điểm ,  Phương trình mặt phẳng  đi qua  và tạo với mặt phẳng  một góc  thỏa mãn  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng . Theo giả thiết, ta có . Với , mặt phẳng có phương trình . Với , mặt phẳng có phương trình

Ta có .

Gọi  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Theo giả thiết, ta có

.

Với , mặt phẳng  có phương trình .

Với , mặt phẳng  có phương trình

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với mặt phẳng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG