Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho hình thang cân có các đáy lần lượt là . Biết , , và với . Tính .

Trong không gian , cho hình thang cân có các đáy lần lượt là . Biết , ,  và  với . Tính .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Do là hình thang cân nên hay . Vậy . Lại có Với . Kiểm tra thấy: (Không thỏa mãn là hình thang cân). Với . Kiểm tra thấy: ( thỏa mãn). Do đó, .

Ta có

Do  là hình thang cân nên   hay

. Vậy .

Lại có

Với . Kiểm tra thấy:  (Không thỏa mãn  là hình thang cân).

Với . Kiểm tra thấy:  ( thỏa mãn).

Do đó, .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho , . Một mặt cầu luôn đi qua và tiếp xúc với tại . Biết rằng, luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính . Tính bán kính của đường tròn đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG