Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AC = 5, AD = 4. Gọi M, N lần lượt là điểm thuộc AB và CD sao cho AM = 2MB, DN = 2NC. Quay canh AD xung quanh trục MN ta đượcmột hình trụ. Diện tích toàn phần S tp của hình trụ đó là:

Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AC = 5, AD = 4. Gọi M, N lần lượt là điểm thuộc AB và CD sao cho AM = 2MB, DN = 2NC. Quay canh AD xung quanh trục MN ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó là:

  1. S subscript t p end subscript equals 24 straight pi

  2. S subscript t p end subscript equals 16 straight pi

  3. S subscript t p end subscript equals 18 straight pi

  4. S subscript t p end subscript equals 12 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Chứng minh MN vuông góc với BD và tính (theo a) kh...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG