Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần S tp của hình trụ đó.

Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1  và AD = 2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó.

  1. S subscript t p end subscript equals 4 straight pi

  2. S subscript t p end subscript equals 2 straight pi

  3. S subscript t p end subscript equals 6 straight pi

  4. S subscript t p end subscript equals 10 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S . A BC D có đáy là hình thang vuông tại A và B , A D = 2 A B = 2 BC = 2 a , cạnh bên SA vuông góc với ( A BC D ) , S A = a 3 ​ (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ A đến ( SBC ) b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG