Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2 và S ABCD = 6 . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần S tp của hình trụ đó là:

Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2 và SABCD = 6 . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó là:

  1. S subscript t p end subscript equals 8 straight pi

  2. S subscript t p end subscript equals 6 straight pi

  3. S subscript t p end subscript equals 4 straight pi

  4. S subscript t p end subscript equals 10 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, hai mặt phẳng và cùng vuông góc với đáy, biết diện tích đáy bằng . Thể tích của khối chóp là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG