Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho các điểm A, B, C theo thứ tự thuộc các tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một sao cho OA=a (a>0), OB=a 2 ​ , OC=c(c>0). Gọi D là đỉnh đói diện với O của hình chữ nhật AOBD và M là trung điểm của đoạn BC. (P) là mặt phẳng đi qua A, M và cắt mặt phẳng (OCD) theo một đường thẳng vuông góc với đường thẳng AM. Gọi E là giao điểm của (P) với đường thẳng OC, tính độ dài đoạn thẳng OE.

Trong không gian cho các điểm A, B, C theo thứ tự thuộc các tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một sao cho OA=a (a>0), OB=a, OC=c(c>0). Gọi D là đỉnh đói diện với O của hình chữ nhật AOBD và M là trung điểm của đoạn BC. (P) là mặt phẳng đi qua A, M và cắt mặt phẳng (OCD) theo một đường thẳng vuông góc với đường thẳng AM.

Gọi E là giao điểm của (P) với đường thẳng OC, tính độ dài đoạn thẳng OE.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn Oxyz làm hệ tọa độ trong không gian thì A (a;0;0) Vec tơ chỉ phương với (OCD) phải thỏa mãn = ( ta , ta 2 ​ , sa ) (s, t ∈ R) − ta 2 + ta 2 ​ ⋅ 2 a 2 ​ ​ + s ⋅ 2 ac ​ =s. 2 ac ​ = 0 ,vậy s = 0 v a ˋ tac o ˊ thểcoi Từ đó (P) có phương trình (P) cắt trục Oz tại E(0;0;z)

Chọn Oxyz làm hệ tọa độ trong không gian thì A (a;0;0)display style straight B not stretchy left parenthesis 0 comma straight a square root of 2 comma 0 not stretchy right parenthesis semicolon straight D not stretchy left parenthesis straight a comma straight a square root of 2 comma 0 not stretchy right parenthesis semicolon straight C not stretchy left parenthesis 0 semicolon 0 comma straight c not stretchy right parenthesis semicolon straight M open parentheses 0 comma fraction numerator straight a square root of 2 over denominator 2 end fraction comma fraction numerator straight c over denominator 2 end fraction close parentheses

Vec tơ chỉ phương display style stack alpha with not stretchy rightwards arrow on top not stretchy left parenthesis straight u comma straight v comma straight w not stretchy right parenthesis not equal to 0 text  của giao tuyến của  end text not stretchy left parenthesis straight P not stretchy right parenthesis với (OCD) phải thỏa mãn 

alpha with not stretchy rightwards arrow on top comma stack straight O straight C with rightwards arrow on top comma stack straight O straight D with rightwards arrow on top text  đồng phẳng tức là  end text alpha with not stretchy rightwards arrow on top equals epsilon. stack straight O straight C with rightwards arrow on top plus straight t times stack straight O straight D with rightwards arrow on top (s, t R)

alpha with not stretchy rightwards arrow on top times stack straight A straight M with rightwards arrow on top equals 0 text  mà  end text stack straight A straight M with rightwards arrow on top open parentheses negative straight a comma fraction numerator straight a square root of 2 over denominator 2 end fraction comma straight c over 2 close parentheses text  nên  end text

alpha with not stretchy rightwards arrow on top equals OD with rightwards arrow on top equals left parenthesis straight a comma straight a square root of 2 comma 0 right parenthesis text .  end text

Từ đó (P) có phương trình

display style c square root of 2 not stretchy left parenthesis x minus a not stretchy right parenthesis minus c y plus 3 a square root of 2 z equals 0

(P) cắt trục Oz tại E(0;0;z)

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell m à space minus a ac invisible function application square root of 2 plus 3 a square root of 2 straight z equals 0 end cell row cell not stretchy left right double arrow straight E open parentheses 0 comma 0 comma straight c over 3 close parentheses semicolon straight O straight E equals straight c over 3 end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxyz cho bốn điểm A(1;2;2),B(-1;2;-1),C(1;6;-1),D(-1;6;2). Chứng minh rằng ABCD là hình tứ diện và có các cặp cạnh đốibằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG