Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho ba điểm , và . Để , , thẳng hàng thì giá trị bằng

Trong không gian , cho ba điểm, . Để , ,  thẳng hàng thì giá trị  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có , . Ba điểm , , thẳng hàng . Vậy .

Ta có , .

Ba điểm , ,  thẳng hàng   

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm và có tâm thuộc mặt phẳng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG