Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho ba điểm , , . Gọi là trực tâm của tam giác . Giá trị của bằng

Trong không gian , cho ba điểm , , . Gọi  là trực tâm của tam giác . Giá trị của  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Vì H là trực tâm ΔABC nên ta có Giá trị .

Ta có :

Vì H là trực tâm ΔABC nên ta có

Giá trị .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , Cho hai điểm và đường thẳng . Biết điểm thuộc đường thẳng sao cho tam giác có diện tích nhỏ nhất, giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG