Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho 3 đường thẳng a ,b, c . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trong không gian cho 3 đường thẳng a ,b, c  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. display style text  Nếu  end text a perpendicular b text  và  end text c perpendicular b text  thì  end text a divided by divided by c text .  end text

  2. display style text  Nếu  end text a divided by divided by b text  và  end text c perpendicular a text  thì  end text c perpendicular b text .  end text

  3. display style text  Nếu  end text a perpendicular c text  và  end text b perpendicular c text  thì  end text a perpendicular b text .  end text

  4. display style text  Nếu  end text a perpendicular b text  và  end text b perpendicular c text  thì  end text a perpendicular c text .  end text

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho 2 đường thẳng song song, nếu 1 đường thẳng thứ 3 vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng đó thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Vậy: N e ˆ ˊ u a // b v a ˋ c ⊥ a th ı ˋ c ⊥ b là khẳng định đúng

Cho 2 đường thẳng song song, nếu 1 đường thẳng thứ 3 vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng đó thì cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.

Vậy:   là khẳng định đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón N 1 ​ có đỉnh S, chiều cao h. Một hình nón N 2 ​ có đỉnh là tâm của đáy N 1 ​ và có đáy là một thiết diện song song với đáy của N 1 ​ như hình vẽ. Khối nón N 2 ​ có thể tích lớn nhất khi ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG